Book dit næste bord her

 

Der findes mange forskellige poolregler, men ønsker du at se de officielle poolregler, kan du finde dem her.

Spillets formål:

8-ball er et annonceringsspil, der spilles med en stødbal og 15 nummerballer (1-15). En spiller skal sænke ballerne i gruppen nummereret 1-7 (de hele), mens den anden skal sænke ballerne 9-15 (de halve). Den spiller som først sænker alle baller i sin gruppe og derefterer sænker 8-ballen med et lovligt stød, har vundet.

Breaket:

Der trilles om breaket. Den spiller, hvis bal ligger nærmest egen kortbande, bestemmer, hvem der skal lægge ud. 
Breaket er tabt hvis en bal:

 • Ikke når op til modsatte kortbande
 • Rammer langbanden på tilbagevejen eller går i hul
 • Ruller ind på modstanderens banehalvdel

Den spiller, der lægger ud, placerer stødballen (hvid bal) et vilkårligt sted i udlægsfeltet.

Annoncerede stød:

Annoncering af åbenlyse baller og huller kræves ikke. Det er modstanderens ret at spørge om bal og hul. Spil over banden eller karambolager regnes ikke for at være åbenlyse, og stødet skal derfor annonceres. Ved annoncering er det aldrig nødvendigt og annoncere antal af bander, karambolager osv. Enhver bal sænket ved en fejl skal ikke oplægges, hvadenten den tilhører spilleren eller modstanderen. I breaket skal der ikke annonceres. Spilleren, der udfører breaket fortsætter sin indgang, såfremt han sænker en eller flere nummerballer.

Godkendt break:

For at støde et lovligt break skal spilleren, med stødballen bag udlægslinien, enten

 • Sænke en bal eller
 • Spille mindst fire nummerballer i bande.

Hvis det ikke lykkes ham at lave et lovligt break er det fejl, og modstanderen kan enten acceptere ballerne, som de ligger, eller bestemme, hvem der skal breake om.

Fejl i breaket:

Hvis stødballen går i hul eller over bordet på et i øvrigt lovligt break, forbliver alle sænkede baller i hul (undtagen 8'eren) og bordet er åbent. Modstanderen har bal i hånden i udlægsfeltet.

Nummerbal over bord:

Hvis en nummerbal springer over bord i breaket er det en fejl, og modstanderen kan enten acceptere ballerne, som de ligger, eller få bal i hånd i udlægsfeltet. Nummerballen genoplægges ikke. 

8'eren sænket i breaket:

Hvis 8'eren bliver sænket i breaket, kan spilleren kræve et ombreak eller få 8'eren genoplagt og fortsætte spillet. Hvis spilleren laver fejl i breaket samtidig med, at 8'eren bliver sænket, kan modstanderen kræve et ombreak eller få 8'eren lagt op og fortsætte spillet med bal i hånd i udlægsfelt.

Lovligt stød:

Ved alle stød (undtagen i breaket og når bordet er åbent) skal spilleren ramme en bal fra sin egen gruppe som den første og derefter sænke en nummerbal eller ramme en bande med enten stødbal eller nummerbal. I alle stød skal der være bande efter balkontakt.

Safe:

Af taktiske årsager kan en spiller vælge at sænke en objektbal og samtidig afslutte sin indgang ved at annoncere safe på forhånd. Det er tilladt at spille safe. Hvis spilleren ikke melder safe, før han støder en åbenlys bal i hul, skal han fortsætte indgangen. Alle baller sænket på en safe forbliver i hul.

Åbent bord:

Bordet er åbent, så længe der ikke er valgt en balgruppe. Når bordet er åbent, er det tilladt at ramme en hel for at sænke en halv - og omvendt. Bemærk: bordet er altid åbent umiddelbart efter breaket. Når bordet er åbent, er det tilladt at ramme en hvilken som helst bal på bordet først, inkl. 8'eren, men er 8'eren den første ball, der rammes, mister spilleren sin tur, og bordet forbliver åbent. Alle ulovligt sænkede baller forbliver i hul.

Valg af balgruppe:

Den første lovligt sænkede bal efter breaket afgør gruppen.

Fortsat spil:

En spillers indgang fortsætter, så længe han lovligt sænker baller i sin egen gruppe. Efter at en spiller lovligt har sænket alle baller i sin gruppe, skal han sænke 8’eren.

Straf ved fejl:

Modstanderen får bal i hånd. Dette betyder, at spilleren kan placere stødballen hvor som helst på bordet. Med bal i hånd må spilleren placere stødballen med hånden eller køen. 

Kombinationer:

Kombinationer er tilladt. Dog må 8'eren ikke være den første ramte bal i en kombination, undtagen når bordet er åbent.

Ulovligt sænket baller:

En objektbal er sænket ulovligt, når:

 • Der dømmes fejl, eller
 • Der sænkes i forkert hul (giver ikke bal i hul)

Objektballer over bord:

Hvis nummerballer spilles over bord, er det fejl. Nummerballer genoplægges. 

Spil på 8'eren:

Ved spil på 8'eren er der ikke tabt spil, hvis man begår en fejl, med mindre 8'eren går i hul eller springer over bord. 

Tabt spil:

En spiller taber spillet eller sættet, hvis han begår en af følgende fejl:

 • Laver fejl samtidig med han sænker 8'eren (undtagen i breaket).
 • Sænker 8'eren i samme stød som den sidste bal i sin gruppe.
 • Støder 8'eren over bordet
 • Sænker 8'eren i forkert hul
 • Sænker 8'eren når den ikke er lovlig objektbal

Bemærk: Alle fejl skal dømmes før et nyt stød udføres. Ellers kan fejlen ikke straffes. 

Dødt spil:

Hvis begge spillere efter dommerens skøn 6 i på hinanden følgende indgange (3 indgange hver) ikke har forsøgt at vinde kampen, kan dommeren afbryde spillet. Der fortages et nyt break af samme spiller som før.

Der er bal i hånd efter følgende fejl:

Stødbal i hul. Stødbal over bord. Nummerballer over bord. Touche. Dobbelstød. Ingen bande efter balkontakt. Man rammer ikke en lovlig objektbal som den første. Man rammer ingen baller. Man støder, inden ballerne ligger i ro. Stød på objektbal i pres mod bande.

Der er bal i hånd over hele bordet undtagen ved fejl i breket

 

Book dit næste bord her