Subsoccer

Mandag – Lørdag (før kl. 18:00) 75 kr.

Mandag – Onsdag (efter kl. 18:00) 90 kr.

Torsdag – Lørdag (efter kl. 18:00) 105 kr.